jk:CMS 14

Redakční systém pro správu obsahu webu

vesmír, zelený pruh

Jednoduchá správa webu

V redakčním systému jk:CMS lze snadno a intuitivně vytvářet a spravovat obsah webu pomocí pokročilého WYSIWYG editoru. Pro správu stránek nejsou potřeba žádné technické znalosti.

vesmír, červený pruh

Podpora responzivního designu

Redakční systém a všechny jeho moduly plně podporují responzivní designy. Webové stránky vytvořené pomocí redakčního systému jk:CMS se správně a krásně zobrazí na počítači, mobilu i tabletu.

vesmír, žlutý pruh

Verzování a schvalování obsahu

Verzování a schvalování obsahu jsou základní vlastnosti redakčního systému jk:CMS. Vytvářený obsah je automaticky verzován a zálohován. Schvalování umožňuje připravit si obsah webu předem a publikovat jej později.

Pokročilé funkce jk:CMS

Správa struktury webu

Redakční systém podporuje správu prezentací webu a hierarchického stromu stránek. Prezentace jsou základem každého webu s redakčním systémem jk:CMS. Součástí prezentace je hierarchický strom stránek. Stránky lze ve stromu přesouvat pomocí funkce drag and drop. Na stránky ve stromu jsou přiřazovány obsahové komponenty. U každé stránky lze konfigurovat šablonu a další parametry.

Fulltextové vyhledávání

Fulltextové vyhledávání umožňuje prohledávat textový obsah aktuální prezentace. Vyhledávání výrazně usnadňuje orientaci uživatele na webu.

Verzování obsahu

Textový obsah na webu je automaticky verzován a zálohován. Verzování dovoluje přípravu nového obsahu bez nutnosti jeho okamžitého zobrazení na webu. Novou verzi si uživatel připraví dopředu a následně ji může schválit. Mezi jednotlivými verzemi lze přepínat a kdykoliv se vrátit ke starší verzi.

Schvalování obsahu

Publikování komponent na stránce umožňuje rozdělit zodpovědnost za přípravu obsahu stránky a publikaci různým uživatelům. Například editor zodpovídá za přípravu obsahu webu a šéfredaktor se stará o kontrolu obsahu a jeho publikaci. Oprávnění pro publikaci i další akce jsou nastavována pro uživatelské role s uživateli. Publikování je volitelná funkce, obsah lze zveřejnit i přímo v závislosti na nastavení oprávnění.

Plánování publikace

U každé stránky a obsahové komponenty lze volitelně nastavit datum a čas publikace (od, do). Stránku nebo obsah na webu tak lze kompletně připravit dopředu bez nutnosti přítomnosti u počítače v době zveřejnění. Plánování publikace lze kombinovat s verzováním a schvalováním obsahu.

Náhled stránek a obsahu před publikací

Obsah na každé stránce lze před publikací prohlédnout s využitím náhledu stránky. V náhledovém módu se zobrazí kompletní obsah stránky v aktuální (nepublikované) verzi. Pomocí náhledu lze snadno zkontrolovat obsah stránky, než bude schválen a než jej uvidí návštěvník webu. Náhled pro komponenty umožňuje zkontrolovat komponentu ještě před jejím umístěním na stránky.

Systém uživatelských oprávnění

Systém uživatelských oprávnění a rolí umožňuje detailní nastavení přístupů uživatelů k modulům a operacím v administraci. Pomocí systému oprávnění lze například nastavit rozdílná přístupová práva pro administrátory (systémové úlohy, logy), pro editory (příprava obsahu) a pro šéfredaktory (schvalování a publikace obsahu).

Podpora jednotného vizuálu

Pokročilý systém témat a šablon zajistí jednotný vizuální styl všech stránek a formátování obsahu v prezentaci. Systém zároveň poskytuje dostatečnou flexibilitu pro tvorbu grafického designu webu.

Modularita, rozšiřitelnost

Redakční systém jk:CMS je plně modulární a snadno rozšiřitelné řešení. Součástí systému je mnoho základních modulů (správa stránek, jazyky atd.) a obsahových modulů (články, formuláře, fotogalerie atd.). Nové moduly lze do systému snadno doprogramovat.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním zadaných osobních údajů.